Skolas vēsture

 • Skola Pelēčos dibināta 1914, g.
 • Ar 1921./22.m.g. Nīdermuižas p.-sk. bija Bramaņos
 • 1924.-1936.g. skolas telpas tiek īrētas Nīdermuižas ciemā
 • 1935.g. 2. jūlijā Nīdermuižas p.-sk. pārdēvē par Niedrup.-sk.
 • Ar 1941./42. m.g. skola tiek pārcelta uz Pelēčiem
 • 1925.-1951. g. skola darbojas Livmaņos
 • Skolas filiāles darbojas arī Skudriniekos, Bērza Rubeņos
 • 1951.-1968.g. skola darbojas Strodos
 • 1961./62.m.g. skola tiek pārveidota par astoņdadīgo skolu
 • Ar 1989./90.m.g. skola pāriet uz 9 apmācības gadiem (deviņgadīgā skola)
 • 1991.g.25. oktobrī ar Preiļu raj. Padomes lēmumu Nr.140 Niedru 9-gadīgo skolu pārdēvē par Pelēču 9-gadīgo skolu
 • 1991. g. Ziemassvētkos tiek iesvētīta tagadējā Pelēču pamatskola
 • Skola renovēta 2008.g.
 • Sporta zāle renovēta 2012.g.