Pedagogi

 

 

Skolotāji

Audzināmā klase un mācību priekšmeta skolotājs

Guntars Ratenieks

Direktors,

vēstures skolotājs

Ināra Štagere

Direktores v.i.j.,

matemātikas skolotāja 5.-9.kl.

Silvija Rubine

8. kl. audzinātāja;
bioloģijas, ģeogrāfijas, informātikas, ķīmijas, dabaszinību skolotāja

Jolanta Macenko

6. kl. audzinātāja;
angļu valodas skolotāja

Elvīra Spūle

3. kl. audzinātāja;
3. kl. latviešu v., matemātika, dabaszinības, sociālās z., mājturība, vizuālā m.
mājturības skolotāja  5.-9. kl.

Anna Karčevska

 

Aleksandra Masļakova

fizika

Dace Utināne
pirmskolas skolotāja

Gita Kurme

pirmskolas skolotāja;
mūzika pirmskolā

Osvalds Šņepsts

sporta 1.-9.kl.,
mājturības skolotājs  5.-9.kl.

Romualds Kairāns

mūzikas skolotājs

Anna Vilcāne

vizuālā māksla 5.-9.kl.
kristīgā mācība 1.-3. kl.

Marija Zīmele

7. kl. audzinātāja
krievu valoda 6.-9.kl.
literatūra, latviešu valoda 6.-9.kl.

Sandra Stendere-Šteinberga

1., 2., 9. kl. audzinātāja
4.-9. kl. sociālās z.
 

Silvija Putāne

pirmskolas skolotāja palīgs