Izglītības programma

 
 
Vispārējā pamatizglītības programma, kods- 21011111                                     Pirmsskolas izglītības programma, kods- 01011111

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods- 21015611                                                                         Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgas attīstības         traucējumiem, kods- 21015811